رشت- مدیرکل اسبق میراث فرهنگی گیلان با گزارش سازمان بازرسی استان به اتهام سه فقره ارتشا محکوم شد.

به گزارش پایگاه خبری راهبرد گیلان به نقل از روابط عمومی بازرسی کل گیلان، در راستای مقابله و برخورد قانونی با عوامل فساد در دستگاه‌های اجرایی و در پی گزارش بازرسی کل استان برای مدیرکل اسبق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان و تعدادی از کارکنان این مجموعه، رأی نهایی صادر شد.

در این حکم قطعی «رضا علیزاده» مدیرکل اسبق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان به اتهام سه فقره ارتشا به چهار سال و نیم حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، تأدیه جزای نقدی معادل بهای مال تحصیل شده (یک دستگاه خودروی صفر)، عودت وجوه مأخوذه (۱۸ میلیون تومان)، انتشار حکم صادره در رسانه‌ها و انفصال از خدمات دولتی به مدت ۱۵ سال محکوم شده است.

دو نفر دیگر از کارکنان این اداره‌کل به اتهام ارتشا، هرکدام به ترتیب یک سال و نیم و یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری تعلیقی به مدت ۵ سال و انفصال از خدمات دولتی به مدت دو سال و یک سال و پرداخت جزای نقدی به ترتیب به مبلغ یکصد میلیون ریال و پنجاه میلیون ریال محکوم شده‌اند.