زلزله ای به بزرگی ۳.۵ریشتر، ساعاتی پیش رستم آباد را در استان گیلان لرزاند.

به گزارش پایگاه خبری راهبرد گیلان ، زلزله ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعاتی پیش رستم آباد را در استان گیلان لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی : ۳.۵
محل وقوع : رستم آباد، گیلان
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۵:۳۲:۰۸.۴
طول جغرافیایی : ۴۹.۴۰ E
عرض جغرافیایی : ۳۶.۹۸ N
عمق : ۱۸ کیلومتری

نزدیک شهر ها :
۱۲ کیلومتری رستم آباد، گیلان
۱۵ کیلومتری توتکابن، گیلان
۱۷ کیلومتری رودبار، گیلان