یادم می‌آید یک بار در کمیسیون اجتماعی دولت بودیم، یکی از وزرا آمد کنار من و گفت برای چه می خواهید زنان خانه‌دار را بیمه کنید؟ اینها از صبح تا شب در خانه می‌خورند و می‌خوابند، چه دلیلی برای بیمه شدنشان هست؟

به گزارش پایگاه خبری راهبرد گیلان ، شهیندخت مولاوردی، معاون سابق رئیس‌جمهور در حوزه زنان در دولت روحانی با ویژه نامه نوروزی اندیشه پویا گفت و گویی درباره پیگیری لایحه بیمه زنان خانه‌دار در دولت روحانی داشته است که مهمترین عناوین این گفت و گو را در زیر می خوانید:

** موضوع بیمه زنان خانوار را در قالب چهار لایحه، نظام جامع تأمین اجتماعی و بیمه‌های چندگانه به دولت دادیم اما هیچ کدامشان به نتیجه نرسید.

** یادم می‌آید یک بار در کمیسیون اجتماعی دولت بودیم، یکی از وزرا آمد کنار من و گفت برای چه می خواهید زنان خانه‌دار را بیمه کنید؟ اینها از صبح تا شب در خانه می‌خورند و می‌خوابند، چه دلیلی برای بیمه شدنشان هست؟

** از این موارد در دولت زیاد بود. مثلا آن زمان که کمپین “ارمغان آزادی” را برای
آزادی زندانیان زن جرایم غیرعمد راه انداخته بودیم، یکی از وزرا آمد و با شوخی گفت این چه کاری است می‌کنید؟ بقیه زن‌ها را هم باید ببرید زندان! البته شوخی بود ولی بعضی وقت‌ها شوخی شوخی مباحث و نظرات جدی مطرح می‌شود. موقع رای گیری می‌دیدیم همین نگاه مردانه، کار خودش را می‌کند.

** ما در دولت در اقلیت بودیم و در کابینه هم حق رأی که نداشتیم. مدام صحبت از اولویت‌های دولت بود، وضع معیشتی و مذاکرات برجام. هرچه ما پیشنهاد می کردیم، در نظر آقایان خنده‌دار بود.

** سرخوردگی اجتماعی از دولت روحانی قابل انکار نیست، زنان هنوز هم در اولویت برنامه‌ریزی دولت روحانی نیستند.