به گزارش راهبرد گیلان ؛خبرهای تازه از سازمانی که این روزها بیشتر درباره آن صحبت میشود حکایت از ابعاد جدیدی از مشکلات موجود در آن دارد پس از نارضایتی ها و ضعف در رفع اشکالات فنی و مدیریتی حالا خبرها جنس دیگری دارند انگار اینبار حاشیه از اعداد و ارقام و انحصار طلبی در مواردی […]

به گزارش راهبرد گیلان ؛خبرهای تازه از سازمانی که این روزها بیشتر درباره آن صحبت میشود حکایت از ابعاد جدیدی از مشکلات موجود در آن دارد

پس از نارضایتی ها و ضعف در رفع اشکالات فنی و مدیریتی حالا خبرها جنس دیگری دارند انگار اینبار حاشیه از اعداد و ارقام و انحصار طلبی در مواردی دارند که به منافع مالی ختم میشوند آنهم که ختمی که گویی اگر بموقع مورد بررسی قرار نگرفته و جلوی آن گرفته نشود به خیر تمام نخواهد شد

با نگاهی ساده و اجمالی به عملکرد سازمان و قرار دادن تکه های پازل مثلا در یکی ازموارد هدایت پرونده های بار (utcm) در کانالی اختصاصی به مرکزی خاص که این خدمات را با حمایت سازمان در انحصار خویش گرفته و نیز بررسی نرخ خدمات ارایه شده میتوان به نتایجی ناخوشایند رسید
چاپ کارت های شهری و پروانه رانندگان و موضوعات بسیاری دیگر از قبیل اداره و انجام مناقصات هم هر کدام شاید بتوانند در جای خود بحثهای مالی خاص به خود را داشته باشند
امید است با شرح همه این تفاسیر شورای شهر رشت با ورود به موضوع و نظارت دقیقتر تدابیری را برای شفاف سازی موارد اینچنینی اندیشیده و شهردار رشت نیز با بررسی مواردی که دغدغه وجود آن بیان شد در راستای رفع آنان قدم بردارد.