معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اجرای طرح «پیشگیری رشد مدار» در دو هزار و ۴۹ مدرسه استان، گفت: ارتقای توانمندی دانش آموزان و والدین هدف اصلی است.

به گزارش راهبرد گیلان جمیل عباسی غریب  با تأکید بر لزوم توجه به آموزش مهارت‌های زندگی، اظهار کرد: یکی از اقدامات اساسی در راستای توانمندسازی دانش آموزان و والدین در زمینه برخورد با موقعیت‌های مخاطره آمیز و آسیب‌های اجتماعی توجه به همین آموزش‌ها است.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی تربیت مربی با همکاری دادگستری گیلان، افزود: در این کارگاه آموزشی ۲۳ مهارت پیشگیری رشد مدار به مربیان منتخب ارائه شد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به حضور ۲۰ مربی در این کارگاه آموزشی حضور داشتند، گفت: در این کارگاه آموزش مربیان با ۲۳ مهارت پیشگیری رشد مدار و چگونگی ارائه آن به دانش آموزان و والدین آشنا شدند.

وی با بیان اینکه پیشگیری رشد مدار یک سرمایه‌گذاری پایدار و درازمدت است، تصریح کرد: اجرای این طرح می‌تواند از خردسالی بوده و شخصیت وی را شکل دهد.

عباسی غریب با اشاره به اینکه طرح آموزش پیشگیری رشد مدار در ۲ هزار و ۴۹ مدرسه استان گیلان برگزار شد، گفت: هزار و ۱۴۸ نفر در دوره ابتدایی با عنوان ۲۳ مهارت رشد مدار این آموزش‌ها را فرا گرفتند.

وی افزود: ۵۳۳ نفر در دوره اول متوسطه با عنوان طرح مهارت‌های مقابله‌ای و ۳۴۸ دانش آموز در دوره دوم متوسطه طرح آموزش پیشگیری رشد مدار را با عنوان عاری از خطر فرا گرفتند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اهداف برگزاری این دوره‌ها، گفت: این کارگاه‌ها با هدف تقویت عوامل محافظتی و خنثی کردن عوامل خطر در رشد تحصیلی کودکان برای والدین برگزار می‌شود.

  • منبع خبر : راهبرد گیلان