مشاور و مددکار معاونت اجتماعی پلیس گیلان با بیان اینکه صمیمیت میان اعضای خانواده نیز عاملی مهم در پیشگیری از انحرافات است، گفت: خانواده صمیمی، سالم و به دور از حواشی می‌تواند فرزندانی سالم، جامعه‌پذیر(قانون‌پذیر)، هنجارپذیر، مسئولیت‌پذیر، پایبند به قوانین و ... تربیت کند.

به گزارش راهبرد گیلان سعیده حکیمی، با بیان اینکه خانواده اولین و اصلی‌ترین کانون تربیتی فرزندان است، اظهار کرد: بدون تردید خانواده و چگونگی روابط و کیفیت ارتباط میان اعضای آن و ارضای نیازهای عاطفی آنها در شکل‌گیری شخصیت، رشد عقلانی و عاطفی فرزندان، سازگاری، رشد اجتماعی و پیشگیری از انحرافات نقش و اهمیت بسزایی دارد.

مشاور و مددکار معاونت اجتماعی پلیس گیلان افزود: خانواده سالم و به دور از حواشی می‌تواند فرزندانی سالم، جامعه‌پذیر(قانون‌پذیر)، هنجارپذیر، مسئولیت‌پذیر، پایبند به قوانین و … تربیت کند و از سویی با درونی کردن ارزش‌ها و هنجارها، از گرایش نوجوانان به انحرافات اجتماعی جلوگیری کند و بستری مناسب برای قانونمداری، نوجوانان فراهم سازد؛ در این راستا شیوه‌های فرزند پروری صحیح و اصولی و آگاهی والدین از آن نقش موثری در روند رشد صحیح فرزندان ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه صمیمیت میان اعضای خانواده نیز عاملی مهم در پیشگیری از انحرافات است، گفت: بنیان خانواده‌ای که بر پایه محبت و صمیمیت شکل گرفته باشد می‌تواند تاثیرات مثبت و عاملی برای پیشگیری از انحرافات در فرزندان و بسط آن به جامعه باشد هر اندازه محیط خانواده سرشار از عدم صمیمیت، اختلافات و درگیری‌ها و گسیختگی میان اعضای آن باشد عاملی در جهت گرایش و پلی به سوی انحرافات اجتماعی و سقوط به پرتگاه فساد خواهد بود پس لازم است والدین باشیوه‌های صحیح فرزند پروری، تربیتی و کمک به مسئولیت‌پذیری بیشتر در فرزندان و افزایش روحیه مسئولیت‌پذیری آنان آشنا شوند و فرزندان را در پیشبرد هرچه بیشتر و انجام مسئولیت‌های محوله کمک و یاری کنند.

حکیمی تصریح کرد: والدین می‌توانند از طریق عدم تبعیض میان فرزندان و توجه به نیازهای هریک از آنها احساس حقارت و حسادت را در آنها از میان برده و انسان‌هایی جامعه‌پذیر را پرورش دهند.

نقش والدین در قانون‌پذیری فرزندان

وی با ارائه راهکارهایی برای اجتماعی کردن صحیح فرزندان در خانواده، ادامه داد: آگاهی والدین از شیوه‌های صحیح فرزندپروری یکی از عوامل موثر در جامعه پذیرکردن فرزندان است، با یادگیری این شیوه، والدین روش‌ها و مهارت‌های صحیح توجه کردن به فرزندان و نیازهای آنها را یاد می‌گیرند و باعث افزایش اعتماد به نفس در آنها می‌شوند.

مشاور و مددکار معاونت اجتماعی پلیس گیلان با تاکید بر حمایت از فرزندان و برقراری ارتباط صمیمانه، خاطرنشان کرد: والدینی که با فرزندانشان صمیمی هستند و از سویی از آنها حمایت می‌کنند، فرزندانی جامعه‌پذیر تربیت کرده و احتمال گرایش آنها به سمت انحرافات اجتماعی کمتر می‌شود.

حکیمی عدم تبعیض میان فرزندان از سوی والدین را یکی از عوامل موثر تربیتی عنوان کرد و گفت: تبعیض میان فرزندان از سوی والدین و توجه بیشتر والدین به یکی از فرزندان احساس نفرت، حسادت و … در فرزندان را بیشتر می‌کند و آنها را برای قانون‌شکنی و سرپیچی از مقررات تربیت می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت یادگیری و آموزش مهارت‌های حل مسئله و مقاومت در برابر ناکامی‌ها، افزود: آموزش مهارت‌های حل مسئله به نوجوانان باعث می‌شود تا در برابر ناکامی‌ها و مشکلات موجود در زندگی مقاوم‌تر شده و تصمیم‌گیری‌های مناسب در مواجهه با مشکلات داشته باشند و از گرایش به سمت انحرافات جلوگیری شود.

مشاور و مددکار معاونت اجتماعی پلیس گیلان با اشاره به الگوی تربیتی مناسب و رعایت قوانین و هنجارها از سوی والدین، تصریح کرد: الگوی مناسبی برای فرزندانتان باشید، به یاد داشته باشید که دیدگاه شما می‌تواند تاثیرات بسیار زیادی بر فرزندانتان داشته باشد، رفتارهای آینده او را شکل دهد و از سویی فرزندان از شما الگوبرداری و تقلید می‌کنند. رفتار مناسب و قانون‌پذیری شما می‌تواند تاثیری مثبت بر روی فرزندان داشته باشد و در غیر این صورت نتیجه عکس خواهد داشت.

وی با تاکید بر افزایش روحیه مسئولیت‌پذیری در نوجوانان، خاطرنشان کرد: با سپردن مسئولیت‌های جزئی به فرزندان، آنها را برای زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت‌های آینده آماده کنیم و از سرزنش، تحقیر نوجوان و تصمیم‌گیری به جای وی خودداری کنیم.

  • منبع خبر : راهبرد گیلان