رییس سازمان صمت گیلان گفت: افزایش قیمت نان در نانوایی های گیلان قابل اجرا است.

فرهاد دلق پوش اظهار کرد: در جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار استان با افزایش قیمت نان موافقت و مقرر شده بود، از۱۶ تیرماه اجرایی شود.

وی افزود: قیمت نان بربری یارانه ای با وزن چانه ۵۲۰ گرم و وزن نان خشک ۳۸۵ گرم به قیمت ۹۰۰ تومان است.

دلق پوش ادامه داد: نان نیمه یارانه ای (آزاد پز سابق)با وزن چانه ۵۲۰گرم و  وزن نان خشک ۳۸۵ گرم به قیمت ۱۲۵۰تومان است.

وی با بیان اینکه نان سنگگ سنتی با وزن چانه ۵۷۰گرم و وزن نان خشک ۴۰۰ گرم با قیمت ۱۲۵۰تومان شده است، خاطرنشان کرد: نان لواش نیمه یارانه ای با وزن چانه ۱۲۰ گرم و  وزن نان خشک ۹۰ گرم به قیمت ۲۵۰ تومان تعیین شد.

رییس سازمان صمت گیلان ادامه داد: به موجب درخواست واحد صنفی و موافقت ستاد تنظیم بازار قیمت نان بربری بزرگ و سنگگ بزرگ با وزن چانه ۶۳۰ و وزن خشگ ۵۰۰ گرم به قیمت ۱۵۰۰ تومان تعیین شد.

وی تصریح کرد: آزادپزها برای پخت این نوع نان باید موافقت اتحادیه مذبور  و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان را به همراه داشته باشند.

  • منبع خبر : راهبرد گیلان